08.09.2022 Uutinen, Tiedote

Kohti kestävämpää Ruka Nordicia – Ruka Nordic nostaa vastuullisuus- ja ympäristötyön tapahtumanjärjestämisessä keskiöön.

Ruka Nordic on vienyt talviurheilun ilosanomaa maailmalle jo yli 20 vuotta. Tapahtuman järjestäminen kamppailee samojen haasteiden äärellä kuin muut maailman cupin järjestäjät – riittääkö lunta ja pakkasta tänäkin vuonna. Haasteisiin on vastattava omilla valinnoilla ja toimenpiteitä asioiden parantamiseksi on tehty jo vuosia.

Ruka Nordicin pääsihteeri Marika Paananen puhuu vastuullisuustyön puolesta.

– On tärkeää, että johdonmukainen vastuullisuustyön tekeminen aloitetaan ja sen kehittymistä myös seurataan Tänä vuonna keskitymme asioiden kartoittamiseen ja tietojen keräämiseen. jonka pohjalta voimme lähteä mm. tavoittelemaan tapahtumalle Ekokompassi-ympäristösertifikaattia. Osana tätä prosessia Ruka Nordicille on tavoitteena rakentaa oma ympäristöohjelma, jota tulemme tulevaisuudessa päivittämään vuosittain. Haettava ympäristösertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja tämän avulla voimme todentaa luotettavasti vievämme ympäristöasioita eteenpäin, kertoo Paananen.

– Tänä vuonna osallistujille tarjotaan mahdollisuus kompensoida oma hiilijalanjälkensä lipunoston yhteydessä. Lippukaupasta kertynyt kompensaatio-osuus sijoitetaan kotimaiseen Hiilinielupalveluun ja tämän myötä voimme kompensoida tapahtumasta syntynyttä hiilijalanjälkeä, Paananen jatkaa.

Vastuullisuus koskee myös vapaaehtoisia. Ruka Nordicin painopiste vuonna 2022 on vapaaehtoiset ja heidän hyvinvointinsa. Vapaaehtoistyön moninaisuutta kerätään yhteen parhaillaan ja sen tavoitteena on kerätä tiedot tapahtuman järjestämisestä yksiin kansiin niin vapaaehtoisilta kuin taustatyötä tekevältä kisaorganisaatiolta. Tämän pohjalta pyritään mm. rakentamaan uusia tapoja jakaa tietoa vapaaehtoistehtävistä, sekä tukea kisaan osallistuvia vapaaehtoisia tapahtuman aikana. Tulevan syksyn aikana mukaan ilmoittautuneille vapaaehtoisille järjestetään useampia mahdollisuuksia osallistua perehdytykseen sekä järjestäjän tarjoamiin koulutuksiin.

– Ruka Nordicin kaltainen tapahtuma, joka tavoittaa miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, ei synny yksin vaan tarvitsemme joka vuosi ison määrän vapaaehtoisia, Paananen toteaa. Ihmisiä tarvitaan niin rakentamiseen, myyntipisteelle kuin taustaorganisaatioon valmistelemaan seuraavia kisoja. Ilman heitä tapahtuman toteuttaminen olisi mahdotonta. Tapahtuman kautta tuemme laajasti eri urheiluseurojen ja yhdistysten toimintaa.

Tapahtuma on kehittynyt vuosien aikana monelle osa-alueella. Vastuullisia valintoja on tehty jo aiempina vuosina paljon.

– Ruoan kotimaisuusastetta on nostettu vuodesta 2015 alkaen järjestelmällisesti ja vastuullisia valintoja ruoan osalta voidaan tehdä askel kerrallaan, Paananen kertoo.

Tapahtuman lounaissa käytettävän raaka-aineen kotimaisuusaste on tällä hetkellä yli 90 %. Lisäksi tapahtumassa on siirrytty täysin muovittomiin kertakäyttöastioihin jo vuonna 2018. Tänä vuonna huomiota kiinnitetään erityisesti jätteiden käsittelyyn, johon saamme ilmoituskanavan käyttöömme.

Tulevina vuosina asioiden työstämistä jatketaan Ruka Nordicin taustaorganisaatiossa. Pääsihteerin apuna vastuullisuustyön kehityspäällikkönä on aloittanut Kaisa Määttä.

– Vastuullisuus on osa meitä ja meidän tapahtumaa tulevaisuudessa Paananen kiteyttää.

Ruka Nordic on hiihtolajien maailman cupin avauskilpailu, joka järjestetään Kuusamossa 25.–27.11.2022. Kisojen järjestämisestä vastaa Kuusamon Erä-Veikot. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 21. kertaa.

 

Lisätietoja:
Pääsihteeri Marika Paananen
p. 044 5252 444

Jaa artikkeli